Det er opp til deg, Harry!

Verden er inne i en spennende tid. Det florerer mange dystre spådommer, der vi kan samles om frykt og redsel for hvordan livet vil arte seg. Vi snakker om en verden før og etter korona. At mye blir annerledes er det vel ingen tvil om. Sjefen i dag må bli sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen. HanFortsett å les «Det er opp til deg, Harry!»